body_política_privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament:

  • ÒMNIUM CULTURAL (“Òmnium”)
  • C.I.F nº: G-08310070
  • Adreça postal: C/ Diputació, 276, pral. 08009 Barcelona
  • Correu electrònic: dades@omnium.cat
  • DPO: dpo@omnium.cat

2. Amb quines finalitats podem tractar les teves dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds d’informació rebudes a través del Web i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

Igualment, si s’escau, també les podem tractar per gestionar les compres online dels productes oferts en el Web o les donacions que puguin fer els usuaris a través del Web.

També podem tractar les dades que puguin facilitar els socis per tal de gestionar la vinculació amb la nostra entitat i, en especial, el cobrament de les quotes i/o l’organització d’activitats i campanyes.

Pel que fa als voluntaris, tractem les seves dades per enviar-los informació relativa a la gestió del voluntariat i també per enviar-los informació comercial del seu interès sobre l’entitat.

Si es recullen dades personals a través de formularis, serà necessari que s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. El fet de no omplir-los o omplir-los parcialment, podria suposar que no es pugui atendre el tràmit, la petició de l’usuari, l’alta del soci o la relació amb el voluntari.

Cal que se’ns comuniquin les dades personals actuals perquè la informació estigui actualitzada i sense errors.

3. Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini mínim previst per la normativa vigent (en especial, fiscal, comptable i de prevenció de blanqueig de capitals).

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment explícit expressat amb l’acceptació de la Política de Privacitat.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les dades podran comunicar-se a entitats vinculades a Òmnium en l’àmbit de la cultura i la llengua catalanes, per a les mateixes finalitats referides anteriorment, i a l’Administració Pública en els supòsits previstos per la Llei.

Així mateix, en el cas de les donacions i compres on-line, es podran comunicar les dades a entitats financeres o plataformes de pagament i a les empreses de logística i transport que s’encarreguin d’entregar els productes.

6. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir aquests drets, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dades@omnium.cat

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podràs adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

amb_qui_es_construeix

AMB QUI ES CONSTRUEIX UNA (RE)VOLTA?

Per tal de poder reforçar el teixit associatiu, des del projecte (Re)Voltes treballem en xarxa amb diferents actors:

Equip promotor:

Conjunt d’entitats o persones arrelades al barri o ciutat, i coneixedores de la seva realitat i necessitats, que s’encarreguen de dissenyar i coordinar la narrativa i el guiatge de la passejada. Fan de nexe entre el veïnat protagonista i les entitats participants.

Entitats participants:

Entitats amb un paper actiu al teixit comunitari de la zona o del barri i que, a través de la seva experiència i la de les persones que la formen, expliquen les vivències de la comunitat. Fan d’altaveu de l’activitat amb persones i entitats de la seva xarxa propera, ampliant així els canals de difusió.

Testimonis:

Veïns o veïnes que a títol individual, o com a representants d’entitats, aporten i expliquen la seva història de vida en l’itinerari. Amb elles, s’aporta el coneixement situat des del qual es dona reconeixement i es visibilitzen les seves biografies personals i col·lectives.

com_es_construeix_revolta

COM ES CONSTRUEIX UNA (RE)VOLTA?

Disseny participatiu de la passejada:
La pròpia ruta, la seva temàtica i recorregut respon a les necessitats i interessos expressats per les associacions i entitats de la zona. El veïnat participa en la construcció de l’itinerari, aportant les seves experiències, testimonis i vivències. El propi disseny serveix per reforçar els llaços entre agents locals del territori.

Convocatòria:
L’activitat és oberta i gratuïta a totes les persones interessades, tant si viuen al barri com si no. La crida procura aconseguir un grup divers de participants en edats, gènere, llocs de procedència, nivell d’estudis, classes socials i barris de residència. Aquesta diversitat fomenta el conèixer gent nova i diferent.

Passejada:
El grup participant, amb l’acompanyament del guia, els testimonis del barri i dues persones dinamitzadores, recorre a peu la memòria viva del barri o població visitada. Des del coneixement situat de les persones i entitats de la zona, es mostren iniciatives presents i passades de suport mutu, construcció col·lectiva, reivindicació dels drets socials i individuals en àmbits diversos. La passejada esdevé també un moment d’interacció entre totes les persones assistents.

Espai de diàleg i trobada final:
Com a tancament de l’activitat, les persones dinamitzadores faciliten una conversa col·lectiva on pot emergir tot allò que la passejada ha remogut: és un espai per compartir impressions i emocions, idees o suggeriments o entrar en diàleg amb postures diferents, des de l’escolta, l’acolliment, l’empatia i el respecte cap a la diferència. Després el grup gaudeix d’un aperitiu en un ambient distès on es facilita la coneixença mútua i el teixir vincles.

layertest

Slide thumbnail

$14.95

Darth Vader

STAR WARS

Slide thumbnail

$14.95

Yoda

STAR WARS

Slide thumbnail

$14.95

Han Solo

STAR WARS

Slide thumbnail

$14.95

Darth Maul

STAR WARS

Slide thumbnail

$14.95

Edwin the Duck

LEARNING TOY

omnium_impulsa_revolta

Actualitzar l’imaginari col·lectiu de la societat catalana és la base per a regenerar un ‘nosaltres’ que inclogui tothom en la seva diversitat i construir una memòria comuna amb dignitat, equitat i respecte que ajudi a bastir un futur compartit.

objectius_revoltes

Així, es vol reforçar i incrementar la cohesió social i el sentit de pertinença col·lectiu a partir de tres eixos:

1. Desmuntar l’estigmatització i la segregació territorial i social dels barris i persones que formen la societat catalana avui.

2. Recuperar i revaloritzar la història quotidiana i popular dels col·lectius, llocs i protagonistes infrarrepresentats en el relat i la memòria col·lectiva.

3. Reforçar el teixit associatiu i comunitari del país a partir de la interacció, el coneixement i reconeixement mutu.

quins_objectius

QUINS OBJECTIUS TÉ EL (RE)VOLTES?

El projecte (Re)voltes dialoga amb la memòria i el present dels barris a partir de les històries quotidianes de la gent que hi viu, i el reconeixement de les seves biografies personals i col·lectives.