Així, es vol reforçar i incrementar la cohesió social i el sentit de pertinença col·lectiu a partir de tres eixos:

1. Desmuntar l’estigmatització i la segregació territorial i social dels barris i persones que formen la societat catalana avui.

2. Recuperar i revaloritzar la història quotidiana i popular dels col·lectius, llocs i protagonistes infrarrepresentats en el relat i la memòria col·lectiva.

3. Reforçar el teixit associatiu i comunitari del país a partir de la interacció, el coneixement i reconeixement mutu.