Actualitzar l’imaginari col·lectiu de la societat catalana és la base per a regenerar un ‘nosaltres’ que inclogui tothom en la seva diversitat i construir una memòria comuna amb dignitat, equitat i respecte que ajudi a bastir un futur compartit.