03 DE JULIOL

(Re)Volta per les cures - Barcelona

La divisió sexual del treball a les societats occidentals ha assignat les tasques de cures de les persones i de suport a la llar tradicionalment a les dones, sovint invisibilitzades i no reconegudes a nivell social i econòmic. En el context europeu, amb la incorporació de les dones al mercat laboral, aquestes han hagut de seguir assumint igualment les tasques relegades a l’esfera privada.

Socialment s’ha pretès positivitzar l’assumpció de l’economia de les cures i l’àmbit laboral atorgant a la dona el rol de superheroïna. Si bé és cert que l’home ha anat introduint-se en les cures en l’àmbit familiar ho està fent a un ritme insuficient. Aquesta desproporció, en un sistema que no assumeix aquesta transformació, en molts casos, es transforma en una necessitat d’externalització del servei domèstic que majoritàriament recau en dones migrants.

A Catalunya quatre de cada deu dones provinents de l’Amèrica Llatina s’ocupen al sector domèstic, un 73,7% del total de dones estrangeres que hi treballen. La mercantilització de les cures però, afavoreix la discriminació envers aquest col·lectiu i en perpetua la seva precarització. Aquesta tendència ha modificat inclús els fluxos migratoris augmentant de forma exponencial l’arribada de dones migrades a països occidentals respecte el percentatge d’homes migrats.

En aquesta (Re)Volta recorrerem els carrers de Sants i La Bordeta per reflexionar sobre la vinculació tradicional entre dones i tasques reproductives i escoltarem experiències inspiradores que combaten la precarietat i la discriminació laboral per raó de gènere per intercanviar i aprendre formes més justes i equitatives d’afrontar les cures.

RECORREGUT

FORMULARI
D'INSCRIPCIÓ

  Autoritzo la captació, enregistrament, ús, distribució i publicació d'imatges meves per part d'Òmnium Cultural. La distribució podrà efecturar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l'objectiu de fer difusió de l'entitat. Aquesta autorització és completament gratuïta, amb caràcter indefinit i a nivell mundial. Les imatges podran ser difoses en qualsevol suport o plataforma (material imprès, TV, premsa, Internet, xarxes socials i altres mitjans).

  Accepto la política de privacitat

  Informació bàsica sobre protecció de dades:

  Responsable: Òmnium Cultural
  Finalitat: Gestionar les peticions formulades i fer-te arribar informació del teu interès.
  Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat.
  Més informació:Consulta la Política de Privacitat

  FITXA REVOLTA

  Nom:

  (Re)Volta per les cures - Barcelona

  Data:

  03/07/2021

  Ciutat o Barri:

  Sants-La Bordeta, Barcelona

  Hora inici:

  10:30

  Punt de trobada:

  Parada de Metro L5 Plaça de Sants (sortida Plaça de Sants)

  Hora final:

  13:30

  Punt final:

  Can Batlló

  Entitats participants:

  Coopeatives Trama i CoopNet