03 DE JULIOL

(Re)Volta per les cures - Barcelona

La divisió sexual del treball a les societats occidentals ha assignat les tasques de cures de les persones i de suport a la llar tradicionalment a les dones, sovint invisibilitzades i no reconegudes a nivell social i econòmic. En el context europeu, amb la incorporació de les dones al mercat laboral, aquestes han hagut de seguir assumint igualment les tasques relegades a l’esfera privada.

Socialment s’ha pretès positivitzar l’assumpció de l’economia de les cures i l’àmbit laboral atorgant a la dona el rol de superheroïna. Si bé és cert que l’home ha anat introduint-se en les cures en l’àmbit familiar ho està fent a un ritme insuficient. Aquesta desproporció, en un sistema que no assumeix aquesta transformació, en molts casos, es transforma en una necessitat d’externalització del servei domèstic que majoritàriament recau en dones migrants.

A Catalunya quatre de cada deu dones provinents de l’Amèrica Llatina s’ocupen al sector domèstic, un 73,7% del total de dones estrangeres que hi treballen. La mercantilització de les cures però, afavoreix la discriminació envers aquest col·lectiu i en perpetua la seva precarització. Aquesta tendència ha modificat inclús els fluxos migratoris augmentant de forma exponencial l’arribada de dones migrades a països occidentals respecte el percentatge d’homes migrats.

En aquesta (Re)Volta recorrerem els carrers de Sants i La Bordeta per reflexionar sobre la vinculació tradicional entre dones i tasques reproductives i escoltarem experiències inspiradores que combaten la precarietat i la discriminació laboral per raó de gènere per intercanviar i aprendre formes més justes i equitatives d’afrontar les cures.

RECORREGUT

FORMULARI
D'INSCRIPCIÓ

Autoritzo la captació, enregistrament, ús, distribució i publicació d'imatges meves per part d'Òmnium Cultural. La distribució podrà efecturar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l'objectiu de fer difusió de l'entitat. Aquesta autorització és completament gratuïta, amb caràcter indefinit i a nivell mundial. Les imatges podran ser difoses en qualsevol suport o plataforma (material imprès, TV, premsa, Internet, xarxes socials i altres mitjans).

Accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable: Òmnium Cultural
Finalitat: Gestionar les peticions formulades i fer-te arribar informació del teu interès.
Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat.
Més informació:Consulta la Política de Privacitat

FITXA REVOLTA

Nom:

(Re)Volta per les cures - Barcelona

Data:

03/07/2021

Ciutat o Barri:

Sants-La Bordeta, Barcelona

Hora inici:

10:30

Punt de trobada:

Parada de Metro L5 Plaça de Sants (sortida Plaça de Sants)

Hora final:

13:30

Punt final:

Can Batlló

Entitats participants:

Coopeatives Trama i CoopNet