22 d'octubre

(Re)Volta per les cures - Barcelona

La divisió sexual del treball a les societats occidentals ha assignat les tasques de cures de les persones i de suport a la llar tradicionalment a les dones, sovint invisibilitzades i no reconegudes a nivell social i econòmic. En el context europeu, amb la incorporació de les dones al mercat laboral, aquestes han hagut de seguir assumint igualment les tasques relegades a l’esfera privada.

Socialment s’ha pretès positivitzar l’assumpció de l’economia de les cures i l’àmbit laboral atorgant a la dona el rol de superheroïna. Si bé és cert que l’home ha anat introduint-se en les cures en l’àmbit familiar ho està fent a un ritme insuficient. Aquesta desproporció, en un sistema que no assumeix aquesta transformació, en molts casos, es transforma en una necessitat d’externalització del servei domèstic que majoritàriament recau en dones migrants.

A Catalunya quatre de cada deu dones provinents de l’Amèrica Llatina s’ocupen al sector domèstic, un 73,7% del total de dones estrangeres que hi treballen. La mercantilització de les cures però, afavoreix la discriminació envers aquest col·lectiu i en perpetua la seva precarització. Aquesta tendència ha modificat inclús els fluxos migratoris augmentant de forma exponencial l’arribada de dones migrades a països occidentals respecte el percentatge d’homes migrats.

En aquesta (Re)Volta recorrerem els carrers de Sants i La Bordeta visibilitzant el paper de les dones en les cures i escoltant experiències inspiradores que combaten la precarietat i la discriminació laboral per raó de gènere per intercanviar i aprendre formes més justes i equitatives d’afrontar les cures.

Per saber-ne més:
– “Los cuidados no remunerados en España equivalen a 16 millones de personas trabajando 8 horas al día” – Publico.es

RECORREGUT

INSCRIPCIONS TANCADES

FITXA REVOLTA

Nom:

(Re)Volta per les cures - Barcelona

Data:

22/10/2021

Ciutat o Barri:

Sants i La Bordeta

Hora inici:

18:00

Punt de trobada:

Plaça de Sants (Sortida Plaça de Sants L5)

Hora final:

21:00

Punt final:

Can Batlló

Entitats participants:

Cooperativa Trama,CoopNet, Escola Popular de la Bordeta i MigrESS